Joomla 3.1 är här

Denna största nyheten är något som många av oss har saknat; möjlighet att använda taggar. Taggar används ofta av bloggare och kanske främst tidigare förknippats med Wordpress. Taggarna administreras via en komponent och de använder en ”nästlad” struktur vilket innebär att taggarna kan ha över-/och underliggande taggar, ex en överliggande tagg kan vara ”Träd”, underliggande taggar kan då vara ”Björk”, ”Gran, ”Alm” etc. En bra beskrivning av tagg-funktionen hittar du här.

Joomla 3.1 är en STS-version till skillnad mot Joomla 2.5 som är en LTS-version. STS-versionerna har mycket kortare support-cykler medan LTS-versioner har längre. Nästa STS-version är Joomla 3.2 som följs av Joomla 3.5 som är en LTS-version.

Klicka på bilden för att läsa om alla nyheterna i Joomla 3.1.

PS. Joomla 2.5.10 släpptes idag också - läs mer här

joomla 3 1

SobiPro 1.1 och SP2in1

För några månader sedan släppte vi SP2in1 på JED - modulen är gratis och har två huvudsakliga funktioner, söka/visa SobiPro poster. I skrivande stund har modulen laddats ner snart 2000 gånger!

I dagarna kom SobiPro 1.1 Beta med en stor mängd nya funktioner. Bland annat med snyggare utseende och möjlighet att visa en specifik användares poster.

Vi har nu testat SP2in1 på den nya Betan och den verkar funka fint. Stöd för Joomla 3.0 hoppas vi kunna stödja längre fram.

PayPlans och RSJoomla

Översättningen av PayPlans är uppdaterad (2.2) - du laddar ner den här.

Vi kommer inte längre att uppdatera översättningarna för RSJoomlas tillägg.

Tilläggen som berörs är:

RSBlog
RSComments
RSEvents
RSEventsPro
RSFeedback
RSFiles
RSFirewall
RSFormPro
RSMail
RSMediaGallery
RSMembership
RSSearch
RSSeo
RSTicketsPro

Orsakerna är flera, RSJoomla har uppdaterat flera tillägg och de gamla strängarna finns inte med vilket innebär att översättningarna måste göras om helt, de använder inte Transifex vilket underlättar översättning (hade Transifex använts hade vi kanske kunnat "återanvända" en del av strängarna"). Detta gör att vi inte har tid att översätta tilläggen.

Nästa översättning som kommer att uppdateras är JCE.

Fler artiklar...

www.joomlasverige.se is not affiliated with or endorsed by the Joomla! Project or Open Source Matters. The Joomla! name and logo is used
under a limited license granted by Open Source Matters the trademark holder in the United States and other countries.

Oderland – som ett webbhotell, men bra!

logo2014 copy